Dagbesteding

Wat bieden wij?

Wij bieden kleinschalige opvang in een vertrouwde en verantwoorde omgeving. Er wordt gewerkt volgens een dagplanning, waarin veel structuur en duidelijkheid geboden wordt. De activiteiten welke er geboden worden, vinden zowel in als om de boerderij plaats, waarbij de dieren en het buitenleven een speciale rol spelen. Dit vind plaats in de vorm van groepsbegeleiding, bestaande uit belevingsgerichte en ontwikkelingsgerichte activiteiten. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses, kwaliteiten en wensen van de deelnemers. Hierdoor ervaren de mensen plezier en vinden er succeservaringen plaats. Naast het werken met de dieren is er ook de mogelijkheid om te werken in de groentetuin, met hout, te helpen op het erf of is er plaats voor creativiteit en ontspanning. 

Fysiotherapie

Indien nodig is er een mogelijkheid om elke donderdag fysiotherapie te volgen.

Vervoer

Indien nodig, kunnen wij ook vervoer bieden van en naar de dagbesteding.