PrO Stadskanaal

Naast de deelnemers komen ook de leerlingen van Praktijkonderwijs Ubbo Emmius Stadskanaal op de boerderij, onder begeleiding van een docent. Deze school maakt gebruik van de faciliteiten van ons bedrijf voor het geven van praktijkonderwijs.

Het is de bedoeling dat na het praktijkonderwijs de leerlingen zelfstandig en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Omdat het praktijkonderwijs voor veel leerlingen eindonderwijs is, betekent dit dat leerlingen zich op vele vlakken moeten ontwikkelen. Men gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

logo-ubbo-pro