PrO Stadskanaal

Elke morgen, (m.u.v. december t/m februari) komen de leerlingen van Praktijkonderwijs Ubbo Emmius Stadskanaal op de boerderij. Deze school maakt gebruik van de faciliteiten van ons bedrijf voor het geven van praktijkonderwijs.

Het is de bedoeling dat na het praktijkonderwijs op PrO Stadskanaal de leerlingen zelfstandig en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Omdat het praktijkonderwijs voor veel leerlingen eindonderwijs is, betekent dit dat leerlingen zich op vele vlakken moeten ontwikkelen. Men gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen.

Op de boerderij wordt er gewerkt door de leerlingen uit de map ‘doen in het groen’, er worden eerst theorielessen gevolgd, voordat alles in de praktijk uitgeoefend wordt. Is de praktijk voldoende, wordt er een toets gedaan, waaraan uiteindelijk een certificaat gekoppeld is. Daarnaast wordt er door de leerlingen meegeholpen met de vele voorkomende werkzaamheden.

logo-ubbo-pro