Dagbesteding

Bij de passende dagbesteding per cliënt proberen we het zelfvertrouwen van de cliënten te vergroten door nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van de cliënt en niet naar de beperkingen. Lekker buitenwerken, het vee verzorgen, gewoon even knuffelen met het kleinvee, creatief bezig zijn, werken in de werkplaats, het is allemaal mogelijk.

Wij bieden dagbesteding aan cliënten met de volgende beperkingen of problematieken:

  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • psychische of psychiatrische problemen
  • stoornis in het autistisch spectrum
  • jeugdigen/jeugdzorg
  • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • mensen die in een burn-out zijn geraakt
  • niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Hoe ziet een dag op de jongerengroep eruit?

We beginnen ’s morgens om negen uur gezamenlijk. Onder het genot van een kop koffie, thee en een broodje wordt het planbord ingevuld. Nadat de activiteiten verdeeld zijn gaan we aan de slag. We starten de dag altijd met het verzorgen van de dieren, ieder op zijn of haar manier. Rond half elf hebben we pauze, waarna we verder gaan met onze klus. Rond de klok van twaalf gaan we eten. Op dinsdag en vrijdag eten we warm, de rest van de dagen wordt er vers brood door de bakker bezorgd. Na het eten maken de corveeërs de kantine weer netjes en gaan we verder met de overige taken. Rond half drie drinken we nog gezamenlijk een kop koffie, waarna we de dag afsluiten door het opruimen van dingen waar we mee bezig waren. Rond vier uur gaat een ieder weer naar huis.

Wij zijn alle werkdagen geopend, met uitzondering van de woensdagmiddag.